Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Share |

Hieman kivistä ja niiden merkityksistä

Kivien erilaisia esiintyviä olomuotoja; raakakiviä, rumpuhiottuja kiviä, kärkiä, kiteitä, levyjä ja sauvoja. Kivistä tehdään koruja ja koriste-esineitä.

Raakakivet ovat käsittelemättömiä, luonnosta kerättyjä tai sitten isommasta lohkareesta louhittuja palasia. Kivet ovat eri kokoisia louhinnasta riippuen. Kiviä voi käyttää koristeena. Osa kivistä kestää jonkin verran kosteutta, varsinkin rikkoutuneita kiviä voi laittaa kukkapurkkeihin kukkien iloksi.Ametisti raakapaloja voi laittaa patjan alle, joka nurkkaan suojelemaan energioita yön aikana. 

Rumpuhiotut kivet ovat rummussa veden avulla käsiteltyjä kiviä, jotka ovat sileitä ja pyöreähköjä muodoltaan. Niistä on hiottu kaikki terävät särmät pois. Rumpuhiottuja kiviä käytetään hoitotyössä. Niitä voi laittaa myös keholle - ne ovat miellyttävämpiä keholla kuin raakakivet. Lohjenneet rumpuhiotut kivet voi laittaa kukkapurkkiin mullan päälle – sillä ne hoitavat kukkia ja energisoivat niitä. Värjättyjä kiviä ei suositella käytettävän hoitotyössä.

Kärjet ovat luolista kerättyjä kiven kärkiosia, jotka on leikattu yhteisestä kivipinnasta irti. Niitä voi myös löytyä yksittäisinä kappaleina. Kärkiä voidaan mekaanisesti leikata muotoonsa tai siistiä ja värjätä – tästä esimerkki – vuorikristalli. Kärjillä hoidetaan kehon akupisteitä tai meridiaaneja (energiakanava kiinalaisessa lääketieteessä), puhdistetaan kehon energioita ja ladataan uutta energiaa kehoon. Kärjen ollessa pöydällä, on hyvä laittaa kärki niin että se ei osoita huoneessa olijoita.

Kiteet ovat yhteisellä pohjalla olevia kärkiä – niitä voi olla kaksi tai useampia. Sillä suojataan ympäristö tai keho sähköiseltä energialta. Kodin suojaus kiteellä on tehokasta – esimerkkinä ametisti. Kiteen kärjet sijaitsevat yleensä ylöspäin – silloin ei tule epämiellyttäviä tuntemuksia kärjen osoittaessa kehoon. Eivät kestä vettä eikä kosteutta – kärjet voivat irrota pohjasta.

Levyt ovat kivestä leikattuja eri paksuisia viipaleita. Akaattilevyt leikataan akaattigeodesta – suurista pyöreähköistä akaattionkaloista, minkä johdosta levyn keskellä saattaa olla aukko. Akaattigeodet ovat kauniita sisältä – niiden sisus on kiteinen ja säihkyvä. Kiteitä voi olla myös värillisiä, mutta yleensä näitä levyjä värjätään. Värjäys ei hävitä akaatin ominaisuuksia – ei tarvitse puhdistaa eikä ladata. Akaatti puhdistaa ja lataa muita kiviä.

Sauvat ovat joko hiottu pyöreiksi päistään tai sitten toinen pää on kärki ja toinen pää on suora. Sauva voi olla myös raakapala esim. luonnollinen sitriini, kyaniitti ja kunziitti. Sauvat ovat pitkänomaisia, ohenevia, tasaisia, paksuja ja osin hiottuja. Sauvoja käytetään hoitotyössä. Hoito-sauva määräytyy chakran kiven ja värin mukaan. 

A little bit about stones and their meanings

The various forms of stones present; raw stones, drum polished stones, tips, crystals, plates and rods. The stones are used to make jewelry and ornaments.

The Rough Stones are unprocessed pieces, collected from nature or mined from a larger boulder. The stones vary in size depending on the excavation. The stones can be used as an ornament. Some of the stones can withstand some moisture, especially broken stones can be put in flower jars for the joy of flowers. Amethyst pieces can be placed under a mattress in a corner to protect energies during the night.

Tumble stones are water-treated stones in a drum that are smooth and round in shape. All sharp edges have been polished off. Drum-polished stones are used in healing work. They can also be put on the body - they are more comfortable on the body than raw stones. Chipped drum-polished stones can be placed in a flowerpot on top of the soil - as they care for and energize the flowers. Colored stones are not recommended for use in healing.

The Points are the tip parts of the stone collected from the caves, cut off from the common stone surface. They can also be found as individual pieces. The tips can be mechanically cut to shape or neat and colored - an example of this - a rock crystal. The tips treat the body’s acupoints or meridians (an energy channel in Chinese medicine), cleanse the body’s energies, and charge new energy into the body. With the tip on the table, it is a good idea to place the tip so that it does not point in the room.

Crystals are tips on a common base - there can be two or more of them. It protects the environment or the body from electrical energy. Protecting your home with a crystal is effective - amethyst as an example. The tips of the crystal are usually located upwards - then there will be no unpleasant sensations when the tip points to the body. They are not resistant to water or moisture - the tips may come off the base.

The plates are slices of stone of different thicknesses. Agate plates are cut from agate geodes - large roundish agate geode, which may result in an opening in the centre of the plate. Agate geodes are beautiful on the inside - their interior is crystalline and sparkling. Crystals can also be colored, but usually these plates are colored. The dye does not lose the properties of agate - it is no need to clean or charge. Agate cleans and loads other stones.

The Wands are either ground round at their ends or one end is the tip and the other end is straight. The wand can also be a piece of raw stone such as natural Citrine, Kyanite and Kunzite. The wands are elongated, thinned, smooth, thick and partially ground. The wands are used in healing. The treatment wand is determined by the stone and color of the chakra.