Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €
Share |

Kivien puhdistus ja lataaminen

Kivet välittävät energiaa ja tuottavat (positiivista sekä negatiivista) värähtelyä ympäristöstään. Kivet kulkevat monien käsien ja paikkojen kautta ja imevät kaiken kohtaamansa energian. Kun kivet saapuvat sinulle, on tärkeää, että kivet puhdistetaan, ladataan ja aktivoidaan ennen käyttöä. Tämä koskee myös lahjaksi saatuja kiviä ja koruja.

Puhdista ja siunaa kivi käyttöösi. Pidä kiveä käsiesi välissä ja kuvittele valo kiven ympärille, sen jälkeen siunaa kivi omin sanoin käyttöösi. Aktivoi kivi ja anna kivelle tehtävä, mitä siltä haluat.

Vettä voi käyttää puhdistuksessa vain, jos tietää varmasti, että kivi kestää vettä. Jos kivi kestää vettä, voit huuhdella kiven hanan alla, kuivata ja jättää sen jälkeen latautumaan. Myös puhtaat purot ovat hyviä puhdistuspaikkoja. Voit jättää useamman kiven pussissa puroon hetkeksi aikaa. Kesällä on helppo viedä kivet ulos ja antaa luonnon hoitaa; tuuli ja ilma pudistaa ja aurinko lataa uutta voimaa. Illalla voi jättää kivet yöksi kuun valoon, aamulla ne ovat puhdistuneet ja latautuneet. Yksinkertainen tapa ladata kiviä on asettaa ne akaattilevyn päälle, (toimi intuitiivisesti ja luo oma tapasi puhdistaa sekä ladata kivesi). Jos kiviä on paljon, niitä voi laittaa myös akaattilevyn reunoille.

Käyttö 🍀

Voit pitää kiveä mukanasi käsilaukussa tai taskussa. Suositeltavaa on, että otat yhden kiven mukaan kerrallaan. Valitse se intuitiivisesti. Myös kivien määrässä käytä omaa intuitiota. 
Kiven voi myös teipata ihoon kiinni, jos haluaa hoitaa tiettyä paikkaa kehossa. Kivillä voidaan hoitaa myös chakrojen välityksellä. Hoidossa suositellaan käytettäväksi kunkin chakran värisiä kiviä. Väri tukee chakraa ja kivi aktivoi ja puhdistaa chakraa. Sydänchakraa (aventuriini) hoidettaessa voi kiven pudottaa rintaliiveihin, miespuolinen voi teipata rintaan. Illalla kiven voi laittaa tyynyn alle tai pitää yöpöydällä. Kiviä voi myös laittaa ohuesta kankaasta olevaan esim. nylonsukkaan ja kietoa kipeän kehon osan kohdalle (esim. nilkkaan tai ranteeseen). Kuulostele miltä tämä tuntuu.

Pidä kiviä huoneissa esim. pöydällä, ikkunalaudalla tai takan reunalla kulhossa (ei muovisessa). Voit myös säilyttää niitä siihen tarkoitetussa kangaspussissa.

Kiviä voi myös laittaa huoneen nurkkiin puhdistamaan ja suojelemaan (esim. Vuorikristalli, Ametisti ja Seleniitti). Ulko-oven vierus on hyvä paikka. 

KÄYTÄ KIVIÄ INTUITIIVISESTI JA LUOVASTI  ❣️


Stones - cleaning, activating

Stones transmit energy and produce (positive as well as negative) vibration from their surroundings. The stones pass through many hands and places and absorb all the energy they encounter. When the stones arrive for you, it is important that the stones are cleaned, loaded and activated before use. This also applies to stones and jewelry received as gifts.

Clean and bless the stone for you to use. Hold the stone between your hands and imagine the light around the stone, then bless the stone in your own words for your use. Activate the stone and give the stone the task you want it to.

Water can only be used for cleaning if you know for sure that the stone is water resistant. If the stone is water resistant, you can rinse the stone under the tap, dry it and then leave it to charge. Clean streams are also good places to clean. You can leave several stones in a bag in the creek for a while. In the summer, it’s easy to take the rocks out and let nature take care; the wind and air shake and the sun recharges new power. In the evening you can leave the stones overnight in the moonlight, in the morning they are cleaned and charged. A simple way to load the stones is to place them on an agate plate, (work intuitively and create your own way to clean and load the stone). If there are a lot of stones, they can also be placed on the edges of the agate board.

Using 🍃

You can carry the stone with you in your handbag or pocket. It is recommended that you take one stone at a time. Choose it intuitively. Also use your own intuition in the number of stones.

The stone can also be taped to the skin if you want to treat a specific place in the body. Stones can also be treated through chakras. It is recommended that the color of the healing stone match the color of the chakra. Color supports the chakra and the stone activates and cleanses the chakra. When treating the heart chakra (Aventurine), a stone may drop into the bra, a man may be taped to the chest. In the evening, the stone can be put under a pillow or kept on the bedside table. The stones can also be placed in a thin cloth, such as a nylon sock, and wrapped around a sore part of the body (e.g. the ankle or wrist). Listen to how this feels.

Keep stones in the rooms, for example on a table, windowsill or at the edge of the fireplace in a bowl (not a plastic one). You can also store them in a special canvas bag.

Stones can also be placed in the corners of the room to clean and protect (e.g. rock crystal, amethyst and selenite). The side door is a good place.

USE STONES INTUITIVELY AND CREATIVELY ❣️